Binnen Installatie (vloer)verwarming

Dit abonnement is alleen voor bewoners die warmte afnemen van Eteck/Eneco of wonen in een woning van Thuisvester.
In Nederland worden steeds meer “gas-loze” wijken gebouwd. Deze wijken worden op meerdere manieren voorzien van warmte (CV) en warm tapwater. Eén van de veel voorkomende methoden om een woning te voorzien van verwarming en warm tapwater is duurzame verwarming.
Bij duurzame verwarming staat er in of bij de wijk een centrale warmteopwekker vanwaar de warmte middels leidingnetten naar de woning wordt getransporteerd. In de woning staat een zogenaamde warmteset/afleverset die de warmte verdeelt in de woning. Meestal is deze afleverset van de warmteleverancier en zijn zij verantwoordelijk voor de juiste werking van deze set.
Alle installaties, die ook wel binnen-installaties worden genoemd, die zijn aangesloten op deze afleverset zijn voor verantwoordelijkheid van de eigenaar van de woning. In veel gevallen bestaat dit uit een thermostaat, verdeler vloerverwarming en/of radiatoren. In deze binnen-installatie kunnen ook storingen en lekkages voorkomen die veelal te voorkomen zijn als er preventief onderhoud wordt uitgevoerd.

Collectief Onderhoud heeft voor deze zogenaamde binnen-installaties een speciaal abonnement samengesteld waardoor storingen zoveel als mogelijk worden voorkomen en indien zich toch een storing voordoet wordt deze verholpen.

Kies uw pakket

Basis binnen installatie - 1x per jaar onderhoud

 • 1x per jaar onderhoud
 • Alleen binnen installatie CV
 • Materialen t.b.v. preventief onderhoud zijn inbegrepen
 • Storingen en reparaties worden apart gefactureerd

5.95

Direct bestellen

Basis binnen installatie - 1x per 2 jaar onderhoud

 • 1x per 2 jaar onderhoud
 • Alleen binnen installatie CV
 • Materialen t.b.v. preventief onderhoud zijn inbegrepen
 • Storingen en reparaties worden apart gefactureerd

3.95

Direct bestellen

Het onderhoud aan de binnen-installatie moet op een kwalitatief goede methode worden uitgevoerd. Het uitgevoerde onderhoud kan per binnen-installatie verschillen echter Collectief Onderhoud heeft op basis van ervaring en kennis een overzicht met werkzaamheden opgesteld welke uitgevoerd moeten worden. Dit overzicht dient als basis van de jaarlijkse onderhoudsbeurt en wordt installatieafhankelijk aangevuld met de taakstellingen welke door ervaringen zijn opgedaan of de fabrikant worden voorgeschreven.

Het preventief onderhoud omvat de volgende werkzaamheden:

 • Het controleren op de goede werking van de elektromechanische klepsturingen.
 • Het controleren van de knelverbindingen in het waterzijdig gedeelte op lekkages.
 • De regelinstallatie wordt gecontroleerd op de juiste werking en aansturing van de elektromechanische klepsturingen.
 • De batterijen van de draadloze thermostaten worden vervangen.
 • Defecte onderdelen worden in overleg vervangen en separaat aan u doorberekend

Daarnaast zal de focus van de onderhoudsbeurt liggen op de gehele installatie. Dit betekent dat de monteur het zichtbare leidingwerk, radiatoren en vloerverwarmingsverdeler zal inspecteren en controleren op functie en juiste instellingen. Vervuiling wordt verwijdert, (radiator)afsluiters en regelventielen worden gangbaar gemaakt.

In geval van storing die niet binnen het abonnement vallen worden de kosten in rekening gebracht. Hierbij wordt een uurtarief gehanteerd van € 65,00 exclusief BTW (tijdens kantoortijden) en een voorrijdtarief van € 60,00 exclusief BTW. Op zaterdag en tijdens werkdagen wordt van 16:30 tot 8:00 uur het uurtarief verhoogd met 50% en op zon- en feestdagen wordt het uurtarief verhoogd met 100%. Indien materialen worden gebruikt dan worden deze alsmede de gemaakte inkoopkosten á € 20,00 exclusief BTW in rekening gebracht.